Välkommen till Norrteljetansläkarna

Norrteljetandläkarna var först i Norrtälje med laser-
stödd tandvård. Den nya tekniken – där lasern ersätter borren – har revolutionerat dagens tandvård och ger dig som patient stora fördelar:
exempelvis snabbare läkning, kortare behandlingstid och en behandling som är nästan helt smärtfri.

Lasern tar också bort obehagliga ilningar och avlägsnar endast karies-angreppet och ingen annan viktig vävnad. Laserstödd tandvård är perfekt för barn och för dig som upplever tandläkarbehandling som obehaglig. Smärtfritt helt
utan borr & sprutor.

Hur går det till?
Med laserns hjälp tar tandläkaren och lägger en tunn vattendimma på tanden. Därefter skjuts laserljus på vattenmolekylerna. Mikro-explosionerna som bildas gör att ett tunt lager av tandytan avlägsnas. Lasern alstrar ingen värme och det uppstår heller inga vibrationer, varför